Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền đi v...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?

A. 330 000 m.

B. 0,3 m-1 .

C. 0,33 m/s.

D. 0,33 m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn D. Hướng dẫn: Dùng công thức l= v.T = v/f.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP