Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều là...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều l...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều là dòng điện biến thiên điều hoà theo thời gian. Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách cho một khung dây quay đều quanh một trục bất kỳ trong một từ trường đều.
  • B. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách cho một khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều.
  • C. Khi một khung dây dẫn quay đều quanh một trục vuông góc với đường cảm ứng từ trong một từ trường đều thì suất điện động suất hiện trong khung dây có độ lớn chỉ phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ chứ không phụ thuộc vào tần số quay của khung.
  • D. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách làm cho từ thông qua một khung dây biến thiên điều hoà.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

A. Nếu trục của khung dây vuông góc với vecto cảm ứng từ thì sẽ không có dòng điện được sinh ra
B. Nếu có tạo ra dòng điện thì chỉ tạo ra được dòng điện 1 chiều
C. Không tạo ra dòng điện
D. Đáp án đúng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP