Trong một đoạn mạch xoay chiều điện áp...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Trong một đoạn mạch xoay chiều, điện á...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Trong một đoạn mạch xoay chiều, điện áp hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha so với cường độ dòng điện khi đoạn mạch

  • A. có điện trở và cuộn dây mắc nối tiếp
  • B. có điện trở và tụ điện mắc nối tiếp
  • C. chỉ có tụ điện
  • D. có cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Trong một đoạn mạch xoay chiều, điện áp hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha so với cường độ dòng điện thì đoạn mạch có tính cảm kháng ⇒ đoạn mạch có điện trở và cuộn dây mắc nối tiếp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP