Nhận xét nào sau đây về máy biến...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là...

3
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

  • A. Máy biến áp có thể tăng điện áp hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
  • B. Máy biến áp có thể giảm điện áp hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
  • C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
  • D. Máy biến áp có thể dùng biến đổi cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Máy biến áp có thể dùng biến đổi cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP