Tìm phát biểu sai? A Phần tử R...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Tìm phát biểu sai? A. Phần tử R khi c...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Tìm phát biểu sai?

  • A. Phần tử R khi cho dòng điện đi qua sẽ tỏa nhiệt
  • B. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua
  • C. Cuộn dây không có chức năng ngăn cản với dòng điện xoay chiều
  • D. Tụ điện cho dòng điện xoay chiều đi qua nhưng cản trở nó

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ZL=Lω
Cảm kháng ⇒ cản trở dòng điện xoay chiều
⇒ Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP