Đặt vào đoạn mạch R L C mắc...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt vào đoạn mạch R, L, C mắc nối ti ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt vào đoạn mạch R, L, C mắc nối ti ếp một đi ện áp xoay chiều có chu kỳ là T. Sự nhanh pha hay chậm pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

  • A. R, C, T.
  • B. R, L, T.
  • C. L, C, T.
  • D. R, L, C, T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP