Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

  • A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
  • B. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
  • C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.
  • D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP