Một dòng điện xoay chiều được sử dụng...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một dòng điện xoay chiều được sử dụng ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một dòng điện xoay chiều được sử dụng phổ biến trong mỗi gia đình có tính chất nào kể sau?

  • A. Giá trị điện áp tức thời biến đổi từ 0 V đến 220 V
  • B. Có giá trị hiệu dụng của điện áp khoảng 500 kV
  • C. Trong mỗi giây đổi chiều 50 lần
  • D. Giá trị điện áp hiệu dụng biến đổi từ 0 V đến 220 V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Dòng điện xoay chiều trong gia đình có điện áp tức thời biến đổi từ 0 đến 220V.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP