Trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp.

  • A. Có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện.
  • B. Luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây.
  • C. Có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở.
  • D. Luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Um có thế nhỏ hơn UC, UL. VD: ZL = ZC > R → A đúng, B, D sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP