Đặt một điện áp xoay chiều ổn định...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện, nếu chỉ tăng giá trị của biến trở R thì

  • A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm tăng
  • B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện tăng
  • C. cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch tăng
  • D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở tăng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Mạch RLC mắc nối tiếp, nếu chỉ tăng giá trị của biến trở R thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở tăng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP