9 Phát biểu nào sau đây về sóng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm 9. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ học ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

9. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ học là không đúng?

A. Sóng cơ học là quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường liên tục.

B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.

C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B.

Hướng dẫn: Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP