Sóng cơ học lan truyền trong môi trường...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Sóng cơ học lan truyền trong môi trường ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D.

Hướng dẫn: Vận dụng công thức tính bước sóng λ = v.T = v/f, khi tăng tần số lên 2 lần thì bước sóng giảm đi 2 lần.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP