Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 400cm/s. B. v = 16m/s. C. v = 6,25m/s. D. v = 400m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D. Hướng dẫn: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 1 bước sóng λ = 80cm, tần số sóng là f = 500Hz Þ vận tốc sóng là v = 400m/s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP