Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, k...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu?

A. bằng hai lần bước sóng.

B. bằng một bước sóng.

C. bằng một nửa bước sóng.

D. bằng một phần tư bước sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C. Hướng dẫn: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng một nửa bước sóng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP