Một phòng thí nghiệm ban đầu mua về...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một phòng thí nghiệm ban đầu mua về một m...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một phòng thí nghiệm ban đầu mua về một mẫu phóng xạ nguyên chất có khối lượng mo Chu kì bán rã của mẫu chất đó là 3465 giây. Kể từ lúc mua, thời gian để 75% chất đó biến thành chất khác là

A. 6930s

B. 3465s

C. 2598s

D. 866s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

75% chất đó đã biến thành chất khác (tức là số hạt nhân chưa phân rã còn lại là 25% no

nt/no = 2-2 => t= 2t = 6930s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP