Tại thời điểm A và B trên mặt...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tại thời điểm A và B trên mặt nước có ha...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tại thời điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn dao động kết hợp giống nhau. Sóng trên mặt nước có bước sóng λ, khoảng cách AB=16,5λ. M và N là hai điểm trên đoạn AB, đối xứng với nhau qua trung điểm O của AB, khoảng cách MN=13λ. Số điểm trên đoạn MN dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của phần tử sóng tại O là?

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số đoạn λ/2 ở 1/2 đoạn mn là n = mn/ λ = 13

số cực đại trên đoạn mn là : n = 13.2 + 1 = 27 trong đó m,n cực đại

vì n lẻ số cực đại ngược pha ít hơn

=> có 13 điểm dao động có pha giống o

=> số điểm dao động cùng pha với o là 12 điểm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP