Sóng điện từ có thể truyền trong môi...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Sóng điện từ có thể truyền trong m...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Sóng điện từ có thể truyền trong môi trường
A. Chỉ có môi trường rắn.
B. Chỉ có môi trường lỏng
C. Chỉ có trong môi trường không khí.
D. Cả trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

cả trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP