Tìm câu SAI trong các câu dưới đây...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Tìm câu SAI trong các câu dưới đây...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Tìm câu SAI trong các câu dưới đây
A. Sóng vô tuyến điện có tần số cao khi gặp tầng điện li bị hấp thụ gần hết nên không thể truyền đi xa.
B. Sóng vô tuyến truyền thanh và truyền hình bị phản xạ liên tiếp ở tầng điện li và bề mặt Trái Đất nên có
thể truyền đi xa.
C. Các sóng điện từ có bước sóng cực ngắn truyền được đi xa vì có năng lượng lớn
D. Sóng điện từ cũng có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa giống như sóng cơ học và sóng ánh sáng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

sóng vô tuyến điện có tần số cao khi gặp tầng điện li ko b*** hấp thụ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP