Trong mạch dao động điện từ dòng điện...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong mạch dao động điện từ, dòng ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?
A. Cường độ rất lớn. B. Tần số rất lớn. C. Chu kì rất lớn. D. Năng lượng rất lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm là tần số rất lớn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP