Chọn phát biểu sai: A Sóng vô tuyến...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Chọn phát biểu sai: A. Sóng vô tuy...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chọn phát biểu sai:
A. Sóng vô tuyến có bước sóng vài km được dùng trong thông tin liên lạc dưới nước.
B. Sóng mang là sóng vô tuyến có tần số rất lớn.
C. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện từ.
D. Sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP