Chọn phát biểu sai về thang sóng điện...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Chọn phát biểu sai về thang sóng đ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ
A. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa chất khí
B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng
C. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ tác dụng lên kính ảnh
D. Các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

phát biểu sai về thang sóng điện từ là các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP