Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?
A. Không đổi B. Giảm C. Tăng lên D. Có thể tăng hoặc giảm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ tăng lên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP