Một dòng điện một chiều không đổi chạy...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Một dòng điện một chiều không đổi ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn
A. Có điện trường B. Có từ trường
C. Có điện từ trường D. Không có trường nào cả

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

xung quanh dây dẫn có từ trường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP