Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xug quanh...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xug quan...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xug quanh các điện tích dao động
A. Có điện trường B. Có từ trường
C. Có điện từ trường D. Không có trường nào cả

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

xung quanh các điện tích dao động không có trường nào cả

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP