Trong thang sóng điện từ thì: A Tia...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong thang sóng điện từ thì: A. T...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong thang sóng điện từ thì:
A. Tia tử ngoại dễ làm ion hóa chất khí nhất.
B. Tia $\gamma$ có năng lượng photon lớn nhất.
C. Ánh sáng nhìn thấy có vận tốc nhỏ nhất.
D. Sóng vô tuyến điện có tần số lớn nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

$trong thang sóng điện từ thì tia \gamma có bước sóng ngắn nhất nên có năng lượng photon lớn nhất.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP