Phát biểu nào sau đây đúng về điện...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Phát biểu nào sau đây đúng về điện...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Phát biểu nào sau đây đúng về điện từ trường
A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ ra không gian
B. Điện trường do một điện tích điểm dao động có thể lan truyền trong không gian dưới dạng sóng
C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không là nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không
D. Điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từ với tần số bằng một nửa tần số dao động của nó

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b
a. sai vì điện tích dao động gây ra sự biến thiên điện trường, nên làm xuất hiện từ trường biến thiên. như vậy bức xạ sóng điện từ lan truyền ra không gian
b. đúng vì điện trường do một điện tích điểm dao động có thể làn truyền trong không gian dưới dạng sóng
c. sai vì tốc độ của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng trong chân không
d. sai vì điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từu với tần số bằng tần số dao động của nó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP