Vật dao động điều hoà với biên độ...

Chương 1: Dao Động Cơ Vật dao động điều hoà với biên độ A=5cm, tần s...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Vật dao động điều hoà với biên độ A=5cm, tần số f=2Hz, chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ cực đại. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm?

A. T= 1/4 + 1/2k

B. T= 1/2k

C. T= 1/2 + 1/6k

D. T= 1/4 + 1/3k

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

phương trình dao động x =5 cos 4πt

theo bài ra x =0, v>0

có cos 4πt =0

sin4πt <0

4πt = π+2kπ

t= 1/4 + 1/2 k

Gửi 5 năm trước

1
Sai cos = 0 khi 4πt = π/2 + k2π -> t = π/8 + 0,5k – Viet Quang Nguyen3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP