Một thấu kính hội tụ có bề mặt...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Một thấu kính hội tụ có bề mặt lồi có bán kí...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Một thấu kính hội tụ có bề mặt lồi có bán kính giống nhau bằng 10cm. Chiết suất của chất làm thấu kính đối với ánh sáng đỏ và áng sáng tím ở cùng phía đối với thấu kính nà nd1=5; nt=1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím ở cùng phía đối với thấu kính là?

A. 1,48cm B. 0,74cm C. 10cm D. 9,26cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fd = r/2(nđ-1)

ft = r/2(nt-1)

f= fd – fr = 1,48cm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP