Mrs Taylor regretted buying the second-hand washing-machine Mrs...

Viết Lại Câu Mrs. Taylor regretted buying the second-hand washing-mac...

0
Viết Lại Câu

Mrs. Taylor regretted buying the second-hand washing-machine.
Mrs. Taylor wished _______________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mrs. Taylor wished she hadn't bought the second - hand washing - machine.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP