Their wedding will be held in a lovely...

Viết Lại Câu Their wedding will be held in a lovely church. The churc...

0
Viết Lại Câu

Their wedding will be held in a lovely church.
The church ______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The church where their wedding will be held is lovely.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP