Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là...

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

0
Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là
Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP