My father used to play football when he...

Viết Lại Câu My father used to play football when he was young. My fa...

0
Viết Lại Câu

My father used to play football when he was young.
My father doesn't _________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

My father doesn't play football anymore.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP