My husband didn’t leave the car keys so...

Viết Lại Câu My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick...

0
Viết Lại Câu

My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station.
=> If my husband....................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

if my husband has left the car keys, we could have picked him up at the station

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP