The bus take s longer than the train...

Viết Lại Câu The bus take s longer than the train. => The train......

0
Viết Lại Câu

The bus take s longer than the train.
=> The train.........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

the train doesn’t take as long as the bus.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP