The garage is going to repair the car...

Viết Lại Câu The garage is going to repair the car for us next week. ...

0
Viết Lại Câu

The garage is going to repair the car for us next week.
=> We are going ...................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

we are going. to have the car repaired.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP