He left school and then joined the army...

Viết Lại Câu He left school and then joined the army. => After ......

0
Viết Lại Câu

He left school and then joined the army.
=> After ...........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

After leaving/ having left the school, he joined the army.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP