I didn’t arrived in time to see him...

Viết Lại Câu I didn’t arrived in time to see him. => I wasn’t earl...

0
Viết Lại Câu

I didn’t arrived in time to see him.
=> I wasn’t early...................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I wasn’t early enough to see him.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP