With its various activities the Camp has set...

Ngữ Pháp và Từ Vựng With its various activities, the Camp has set up ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

With its various activities, the Camp has set up a stronger regional identity by raising youth’s
awareness of Southeast Asia’s history and heritage.
A. heredity B. tradition C. endowment D. bequest

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: heritage = di sản văn hoá
A. thừa kế B. truyền thống C. tổ chức từ thiện D. vật thừa kế

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP