I get to work in 20 minutes =&gt...

Viết Lại Câu I get to work in 20 minutes. => It ..................

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It takes me 20 minutes to get to work.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP