She isn’t accustomed to life in London =&gt...

Viết Lại Câu She isn’t accustomed to life in London => She’s not u...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She’s not used to living / life in London.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP