When their rent increased from 200 to 400...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When their rent increased from 200 to 400 a month...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When their rent increased from 200 to 400 a month, they protested against such a tremendous
increase.
A. light B. huge C. tiring D. difficult

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: tremendous = lớn
A. sáng B. khổng lồ C. mệt mỏi D. khó khăn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP