The children couldn’t go swimming because the sea...

Viết Lại Câu The children couldn’t go swimming because the sea was ro...

0
Viết Lại Câu

The children couldn’t go swimming because the sea was rough.
=> The sea was too..................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

........was too rough for the children to ................

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP