Can I borrow your typewriter Janet”? asked Peter...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.
=> Peter asked if.......................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

........if he could borrow Janet’s typewriter.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP