I haven’t eaten this kind of food before...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I haven’t eaten this kind of food before. => T...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I haven’t eaten this kind of food before.
=> This is the first............................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3.This is time I have eaten this kind of food.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP