He didn’t bat an eye when he realized...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He didn’t bat an eye when he realized he failed t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.
A. didn’t show surprise B. didn’t want to see
C. didn’t care D. wasn’t happy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: didn’t bat an eye = không mấy ngạc nhiên / không bị shock
A. không ngạc nhiên B. không muốn nhìn
C. không quan tâm D. không vui

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP