A chronic lack of sleep may make us...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A chronic lack of sleep may make us irritable and...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation to work.
A. uncomfortable B. responsive C. calm D. miserable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: irritable = cáu kỉnh, khó chịu
A. không thoải mái B. đáp ứng C. bình tĩnh D. khốn khổ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP