Fruit and vegetables grew in abundance on the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Fruit and vegetables grew in abundance on the isl...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.
A. large quantity B. small quantity C. excess D. sufficiency

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: abundance = dư thừa, phong phú
A. số lượng nhiều B. số lượng ít C. dư thừa D. đầy đủ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP