The augmentation in the population has created a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The augmentation in the population has created a ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The augmentation in the population has created a fuel shortage.
A. increase B. necessity C. demand D. decrease

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: augmentation = tăng thêm
A. tăng B. cần thiết C. nhu cầu D. giảm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP