The drought was finally over as the fall...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The drought was finally over as the fall brought ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.
A. heatware B. harvest C. summer D. aridity

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: drought = hạn hán
A. sức nóng B. mùa màng C. mùa hè D. khô khan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP