The last week of classes is always very...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The last week of classes is always very busy beca...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making
applications to the University, and extending their visas.
A. hectic B. eccentric C. fanatic D. prolific

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: very busy = rất bận rộn
A. bận rộn B. lập dị C. mê hoặc D. sung mãn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP